Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach
ul. Okrzei 3, tel.: (32) 285 28 24NASI PARTNERZY
 

 

 

Licznik odwiedzin:

Witajcie!


W Zespole Szkół Budowlano-Architektonicznych oferujemy kształcenie w następujących kierunkach: technik architektury krajobrazu, technik budownictwa, oraz w szkole branżowej: betoniarz-zbrojarz, stolarz, murarz - tynkarz, monter sieci i instalacji sanitarnych, dekarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

Dołącz do nas, zapraszamy!

Poznaj kształcenie zawodowe w naszej szkole


Zobacz prezentację o naszej szkole (tutaj)Zapraszamy do naszej szkoły!


W Uczniowie technikum przystępują do egzaminów zawodowych, uzyskując tytuł technika, oraz przystępują do matury a następnie mogą podjąć studia, pracę zawodową lub założyć własną działalność.

Uczniowie branżowej szkoły uczestniczą w płatnych praktykach zawodowych (2 razy w tygodniu w klasie I i II i 3 razy w tygodniu w kl. III) i zdają egzamin czeladniczy w zawodzie, następnie mogą podjąć naukę w branżowej szkole drugiego stopnia, pracę zawodową lub założyć własną działalność.

Aktualności


Harmonogram rekolekcji wielkopostnych w roku szkolnym 2012/2013


1. Organizatorem rekolekcji wielkopostnych jest Parafia Matki Bożej Królowej Pokoju w Tarnowskich Górach.
2. Za organizację rekolekcji bezpośrednio odpowiadają:  Maria Matykiewicz i ks. Dariusz Janowski.
3. Uczestnictwo w rekolekcjach jest obowiązkowe dla każdego ucznia Technikum nr 2 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1, który uczęszcza na lekcje religii rzymsko – katolickiej.
4. W rekolekcjach mogą uczestniczyć również uczniowie, którzy nie uczęszczają na lekcje religii a wyrażają taką wolę.
5. Organizacja rekolekcji wielkopostnych


25  luty 2013 (poniedziałek)
 
a. godz. 8.45 – nauczyciele sprawdzają w klasach listę obecności;
b. od godz. 9.00 do godz. 9.45 – spotkanie w szkole, po zakończonym spotkaniu nauczyciele odprowadzają młodzież do Zespołu Szkół Chemiczno Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach;
c. godz. 10.00 –10.45  spotkanie w auli Zespołu Szkół Chemiczno Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach - po zakończonym spotkaniu nauczyciele odprowadzają młodzież do  Kościoła Matki Bożej Królowej Pokoju w Tarnowskich Górach
d. po spotkaniu  w Kościele uczniowie zwolnieni do domu
e. za doprowadzenie młodzieży do Kościoła i Zespołu Szkół Chemiczno Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach odpowiedzialni są:

     IIa Z – Jerzy Urbaniak, Joanna Wiechowska – sala nr 28
     IIb Z – Agnieszka Ziaja – sala nr 5
     III Z – Damian Chlebosz – sala nr 8a
 
     Ia T – Agata Dorożyńska, Aleksandra Dobrowolska – sala nr 19
     Ib T – Katarzyna Rogowska-Bodnar – sala nr 8
     IIa T – Anna Sopuch – sala nr 12
     IIb T – Anna Wasylów– sala nr 14

     IIIa T  (grupa budownictwa)– Edyta Iskrzak-Myśliwska, B. Gutowska – sala nr 13

     IIIb T – Aneta Szymaniec – sala nr 4
     IVa T – Małgorzata Kuczyńska- sala nr 16
     IVb T – Grzegorz Nowak – sala nr 15
     IVc T –  Elżbieta Pańta – sala nr 20


26  luty  2013 (wtorek)
 
a. zbiórka uczniów w szkole godz. 8.45 – miejsca i godziny rekolekcji jak w poniedziałek
b. za doprowadzenie młodzieży do Kościoła i Zespołu Szkół Chemiczno Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach odpowiedzialni są:

     IIa Z – Joanna Wiechowska – sala nr 28
     IIb Z – Agnieszka Ziaja – sala nr 5
     III Z – Damian Chlebosz – sala nr 8a
 
     Ia T – Agata Dorożyńska, Anna Sopuch – sala nr 19
     Ib T – Kararzyna Rogowska-Bodnar – sala nr 8
     IIb T – Anna Wasyków – sala nr 14
     IIIa T – Edyta Iskrzak-Myśliwska – sala nr 13
     IIIb T – Aneta Szymaniec – sala gimnastyczna 4
     IVa T – Małgorzata Kuczyńska, Justyna Musik - sala nr 16
     IVb T – Grzegorz Nowak– sala nr 15
     IVc T – Elżbieta Pańta  – sala nr 2027  luty  2013 (środa)
 
a. zbiórka w szkole godz. 9.45, sprawdzenie listy obecności uczniów, przejście do Kościoła Matki Bożej Królowej Pokoju w Tarnowskich Górach
b. godz. 10.00 – Msza Św.
c. po Mszy Św. uczniowie zwolnieni do domu
d. za doprowadzenie młodzieży do Kościoła odpowiedzialni są:

     I Z – Janusz Weiss – sala nr 15
     IIb Z – Agnieszka Ziaja – sala nr 5
 
     Ia T – Agata Dorożyńska – sala nr 19
     Ib T – Katarzyna Rogowska-Bodnar – sala nr 8
     IIa T – Anna Sopuch – sala nr 12
     IIIa T – Edyta Iskrzak-Myśliwska – sala nr 13
     IIIb T – Aneta Szymaniec– sala nr 4
     IVa T – Małgorzata Kuczyńska- sala nr 16
     IVb T – Grzegorz Nowak – sala nr 14
     IVc T – Elżbieta Pańta – sala nr 20


6. Nauczyciele, którym nie przydzielono obowiązków opieki nad uczniami w dniach rekolekcji zobowiązani są do świadczenia pracy. Nie wywiązanie się z w/w obowiązku będzie nieusprawiedliwioną nieobecnością w pracy z pełnymi skutkami prawnymi.
 
7. Organizacja zajęć dla uczniów, którzy nie uczestniczą w rekolekcjach wielkopostnych:
 
7.1 25 luty 2013 (poniedziałek) – wspólne zajęcia dla uczniów wszystkich klas Technikum nr 2 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1
a. godz. 9.00 – 11.00  – zajęcia z udzielania I pomocy – P. Żelezny – s. 15
 
7.2  26 luty 2013 (wtorek) - wspólne zajęcia dla uczniów wszystkich klas Technikum nr 2 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1
9.00 – 11.00  - zajęcia z etyki i prawa karnego – M. Wojciechowski – s. 15
 
7.3  27 luty 2013 (środa) wspólne zajęcia dla uczniów wszystkich klas Technikum nr 2 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1
a. godz. 10.00 – 11.00  - zajęcia biblioteczno-informatyczne – Elżbieta Pańta (biblioteka)

8. Uczniów klas I ZSZ, IIa ZSZ, III ZSZ, IIa T, IIb T, IIIa T, – którzy nie uczestniczą w rekolekcjach obowiązują zajęcia praktyczne:
8.1 Klasa I  ZSZ – poniedziałek i wtorek
8.2 Klasa IIa ZSZ, III ZSZ – środa
8.3 Klasa IIIa T (grupa architektury krajobrazu) – poniedziałek
8.4 Klasa IIa T – wtorek
8.5 Klasa IIbT – środa
 
Uczniowie, którzy w tych dniach odbywają zajęcia praktyczne mogą za zgodą pracodawcy uczestniczyć w rekolekcjach. W takim przypadku zgłaszają swoją obecność u wicedyrektora szkoły zgodnie
z harmonogramem.
 
9. W dniach 25,26,27 luty 2013 odbędą się również zajęcia zaproponowane i ustalone przez nauczycieli i uczniów.


Content Management Powered by UTF-8 CuteNews

Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych
ul. Okrzei 3
42-600 Tarnowskie Góry

Sekretariat szkoły czynny: 8:00-15:00
tel./fax: (32) 285 28 24
e-mail: techbud@interia.pl
© Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych 2010. Wszystkie materiały na stronie są własnością szkoły, kopiowanie ich jest zabronione!