Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach
ul. Okrzei 3, tel.: (32) 285 28 24NASI PARTNERZY
 

 

 

Licznik odwiedzin:

Witajcie!


W Zespole Szkół Budowlano-Architektonicznych oferujemy kształcenie w następujących kierunkach: technik architektury krajobrazu, technik budownictwa, oraz w szkole branżowej: betoniarz-zbrojarz, stolarz, murarz - tynkarz, monter sieci i instalacji sanitarnych, dekarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

Dołącz do nas, zapraszamy!

Poznaj kształcenie zawodowe w naszej szkole


Zobacz prezentację o naszej szkole (tutaj)Zapraszamy do naszej szkoły!


W Uczniowie technikum przystępują do egzaminów zawodowych, uzyskując tytuł technika, oraz przystępują do matury a następnie mogą podjąć studia, pracę zawodową lub założyć własną działalność.

Uczniowie branżowej szkoły uczestniczą w płatnych praktykach zawodowych (2 razy w tygodniu w klasie I i II i 3 razy w tygodniu w kl. III) i zdają egzamin czeladniczy w zawodzie, następnie mogą podjąć naukę w branżowej szkole drugiego stopnia, pracę zawodową lub założyć własną działalność.

Aktualności


UWAGA KONKURS !!!

Wszystkich, którzy chcą się zmierzyć nie tylko z wyzwaniem graficznym, ale i potrzebą wprowadzenia symbolu firmującego TECHNIKA GAZOWNICTWA, zapraszamy do przesyłania swoich projektów w terminie 01 luty – 26 luty br. na adres RKaminskiInf@wp.pl  - w tytule maila wpisując: Konkurs na logo TECHNIK GAZOWNICTWA.

Na zwycięzców konkursu czekają atrakcyjne nagrody !!!

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu oraz szczegółowymi warunkami, jakie spełniać musi projekt na logo.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Panem Rafałem Kamińskim – nauczycielem informatyki.REGULAMIN KONKURSU

1. Celem Konkursu jest zaprojektowanie oryginalnego znaku graficznego (logo), nawiązującego do charakteru kierunku TECHNIK GAZOWNICTWA, spełniającego jednocześnie rolę promocyjną oraz informacyjną.

2. Wyłonione w Konkursie logo będzie wykorzystywane do identyfikacji wizualnej tego kierunku zarówno w formie papierowej, elektronicznej oraz pozostałej związanej z identyfikacją.

3. Organizatorem Konkursu jest dyrekcja Zespołu Szkół Budowlano Architektonicznych. Wszelkie kwestie związane z organizacją Konkursu należy kierować na adres e-mailowy RKaminskiInf@wp.pl.

4. Konkurs trwa od dnia 01 lutego 2013 r. do 26 lutego 2013r.

5. Konkurs ma charakter półotwarty. Mogą wziąć w nim udział wszyscy uczniowie naszej szkoły.

6. Uczestnik Konkursu może być autorem nie więcej niż trzech projektów.

7. Projekt musi spełniać następujące kryteria:
- być niepowtarzalny i oryginalny;
- być niezależny od środków powielania (uniwersalny) i łatwy do skalowania;
- nadawać się do różnorodnego wykorzystania, zarówno na materiałach biurowych codziennego użytku (koperta, wizytówka, teczka, listownik itp.) jak i materiałach promocyjnych i informacyjnych (plakaty, banery, długopisy, ulotki itp.
- projekty mogą być wykonane w dowolnej technice graficznej nadającej się do wykorzystania, w tym zakresie nie ma wymagań, co do kształtów, kolorów i rodzajów czcionki użytych w logo;
- powinny składać się ze znaku graficznego i/lub wyrazów „Technik Gazownictwa”.

8. Prace konkursowe nie spełniające wymagań, o których mowa w niniejszym regulaminie lub nadesłane po upływie terminu nie będą podlegały ocenie.

9. Nadesłanie lub dostarczenie pracy konkursowej jest równoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.

10. Zwycięzca Konkursu zobowiązuje się do niezgłaszania żadnych roszczeń względem Organizatora Konkursu z tytułu wykorzystania przez niego pracy konkursowej nadesłanej wraz ze zgłoszeniem konkursowym lub z tytułu jej niewykorzystania albo wykorzystania w ograniczonym zakresie.

11. Prace zostaną ocenione przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora.

12. Komisja dokona wyboru najlepszego projektu przy  zachowaniu anonimowości zgłoszonych projektów. Prace oceniane będą pod względem estetycznym oraz funkcjonalnym.

13. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

14. Autor pracy nagrodzonej zobowiązany jest do przeniesienia na Organizatora wszelkich majątkowych praw autorskich (w tym wyłączne prawo do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz przenoszenia nabytych praw na inne osoby) do opracowanego przez siebie znaku graficznego oraz prawa własności egzemplarzy  znaku graficznego  złożonych  w  ramach  konkursu,  jak  również  przeniesienia na Organizatora uprawnienia do wykonywania osobistych praw autorskich do znaku graficznego.

15. Przeniesienie ww. praw będzie miało charakter nieodpłatny.Content Management Powered by UTF-8 CuteNews

Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych
ul. Okrzei 3
42-600 Tarnowskie Góry

Sekretariat szkoły czynny: 8:00-15:00
tel./fax: (32) 285 28 24
e-mail: techbud@interia.pl
© Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych 2010. Wszystkie materiały na stronie są własnością szkoły, kopiowanie ich jest zabronione!