Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach
ul. Okrzei 3, tel.: (32) 285 28 24

PARTNERZY ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWLANO-ARCHITEKTONICZNYCH

 

12 grudnia 2015 roku Nasza szkoła jako pierwsza w Polsce podpisała umowę patronacką z firmą ATLAS sp. Z o.o.

Firma ATLAS Sp. Z o.o. sprawuje opiekę naukowo – dydaktyczną nad szkołą. Dzięki współpracy podejmowane są wspólne inicjatywy edukacyjne. Współpraca obejmuje udział naszych uczniów oraz nauczycieli w szkoleniach zawodowych, które umożliwiają zapoznanie się z najnowszymi materiałami i technologiami. Firma Atlas sp. Z o. o. szkołę poprzez doposażenie pracowni oraz dostarczanie materiałów dydaktycznych i edukacyjnych.

 

 

7 listopada 2014 roku nasza szkoła podpisała porozumienie o współpracy i patronacie z Wyższą Szkołą Techniczną w Katowicach.

W ramach tego projektu uczniowie ZSBA  korzystają z szeregu możliwości. Biorą udział w bezpłatnych warsztatach, wykładach i spotkaniach organizowanych przez WST. Mają możliwość zapoznania się z najnowszymi technologiami i osiągnięciami w budownictwie.  Uczestniczą w zajęciach laboratoryjnych organizowanych h na terenie uczelni. Uczelnia wspiera szkołę w zakresie doradztwa dla uczniów i rodziców dotyczącego wyboru kierunku studiów zgodnie z predyspozycjami uczniów i  ich zainteresowaniami. Ponadto Wyższa Szkoła Techniczna objęła patronatem klasę pierwsza technikum o profilu budowlanym. W ramach patronatu Uczelnia organizuję dla uczniów tej klasy specjalne dodatkowe zajęcia przeprowadzane przez pracowników naukowo – dydaktycznych . Obejmuje najlepszych uczniów w klasie opieką naukową.

 

  

  

 


Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych
ul. Okrzei 3
42-600 Tarnowskie Góry

Sekretariat szkoły czynny: 8:00-15:00
tel./fax: (32) 285 28 24
e-mail: techbud@interia.pl
© Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych 2010. Wszystkie materiały na stronie są własnością szkoły, kopiowanie ich jest zabronione!